Eko Šatna vznikla v roce 2018 s nabídkou takzvané slow-fashion (neboli pomalé módy).

Co mě k tomu přivedlo? Uvědomění si co je fast-fashion (rychlá móda) a co vše se za tímto pojmem skrývá počínaje ekologickou stopou, přes neetickou výrobu až po nekvalitní výsledek.

Jak a co dělám? Autorský potisk ekologickými barvami na oblečení s biotextilním certifikátem, které pochází z etické a ekologické výroby. Zároveň je z kvalitních materiálů, které jsou velmi příjemné a zdravé na nošení.

Dále zpracovávám materiály jako staré látky, záclony, odstřižky z velkovýroby apod. Ty přešívám na menší věci, které se dají využít k ekologickému a zero-waste (bezodpadovém) životnímu stylu. Mezi tyto výrobky patří například pytlíky na potraviny.